MANNIN NAVETAN  VUOKRAUSHINNASTO JA EHDOT:

 

 

·  Viikonlopun tilavuokra on 800 €

(Avaimet saa perjantaina klo. 18 mennessä. Avaimet palautetaan, kun tila siivottu, sunnuntaina klo. 18 mennessä).

 

·  Varausmaksu on puolet kokonaisvuokrahinnasta. Kun varausmaksu näkyy Rokmanni ry:n tilillä, on tilavuokra varmistettu.

 

·  Varausmaksua ei palauteta!

 

·  Päivän vuokrahinta on keskimäärin 250-400 euroa, riippuen vuokrauksen luonteesta.HUOM! MINIMIVUOKRA ON 150 € !

 

 · Vuokrauksen kesto ja tilojen käyttö:

 

· Mannin Navetan saa käyttöön järjestelyjä ja koristeluja varten sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään juhlapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00.

 · Kaikki tilat tulee luovuttaa juhlapäivää seuraavana päivänä klo 18.00 mennessä.

 · Juhlatilaisuuden tulee päättyä klo 00.00 mennessä.

 · Musiikin tulee olla klo. 22-23 voimakkuudeltaan hyvin alhainen.

 · Musiikin tulee joka tapauksessa loppua klo 23.00 mennessä.

 · Juhlatilaisuuden kaiken musiikin tulee olla suunnattu vain paikalla olevalle juhlaväelle, se ei saa aiheuttaa kohtuutonta meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille.

 · Tilaisuuden järjestäjistä jonkun tulee olla vastuuhenkilö tilaisuudesta ja tämän henkilön puhelinnumeron tulee olla vuokranantajan tiedossa.

 · Vastuuhenkilö vastaa siitä, että musiikki hiljenee klo. 22.00. Vuokranantaja tai hänen sijaisensa saapuu paikalle viimeistään klo. 23.00 ja silloin musiikki viimeistään loppuu. Hän myös varmistaa, että sisätilojen valot on sammutettu, ovet ovat kiinni, ja kaikki ovat poistuneet paikalta viimeistään klo. 00.00

 

· Tilat ovat käytettävissä vain sovitun juhlan järjestämiseen, muunlaisesta käytöstä tulee ennakkoon sopia

 

· Vuokralainen ei saa vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai rakenteita esim. kiinnittämällä niihin jotain nauloilla tai liimalla. Rikkoutuneista tai vahingoittuneista rakenteista tai kalustosta veloitetaan vuokralaista erikseen.

 

· Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että vuokralaisen ja juhlavieraiden ajoneuvot ovat pysäköityinä niille varatuille paikoille

 

· Vuokralainen tutustuu vuokrauksen kohteena olevan piha-alueen rajoihin ja huolehtii että juhlavieraat ovat tietoisia käytettävissään olevan alueen rajoista.

 

· Turvallisuus:

 

· tuikkujen, kynttilöiden, lyhtyjen tai muiden vastaavien polttaminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

 · myös rakennusten ulkopuolella on ulkokynttilöiden, -lyhtyjen, -soihtujen tai muiden vastaavien käyttö ja polttaminen kielletty, ellei kirjallisesti ole etukäteen toisin sovittu.

 · tupakointi on kaikissa sisätiloissa ehdottomasti kielletty! Piha-alueella tupakointi on sallittu vain sille nimenomaisesti osoitetussa paikassa.

 

HUOM!

· vuokranantajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vakavaa haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle tai naapurustolle tai muuta merkittävää vaaraa. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja muuten olennaisesti ja merkittävää vaaraa tai haittaa aiheuttavalla tavalla rikotaan. Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan tilavuokraa tai osaa siitä.

 

· Tarjoilut:

 

· juhlatilaan saa tuoda omat ruokatarjoilut ja juomat

 · catering-yrityksen käytettävissä on vesipisteellinen työskentelytila laskutasoilla ja kahdella jääkaapilla.

 

· Tilojen siivous:

 

· kaikkien tilojen varsinainen siivous kuuluu vuokraajalle ja hän on velvollinen poistamaan ja viemään pois kaikki tuomansa koristeet yms. tarvikkeet sekä keräämään vuokraamistaan tiloista ja juhlavieraiden käyttämiltä ulkoalueilta kaikki tölkit, pullot, roskat ja tupakantumpit yms. säkkeihin, jotka voi jättää niille osoitettuun paikkaan.

 

· jos vuokraaja laiminlyö edellisessä kohdassa mainitun jälkien korjaamisen, tai jos tilojen loppusiivoustarve muuten ylittää tavanomaisen (siivottavana on esim. eritteitä tms.), veloitetaan tästä työstä toteutuneiden tuntien mukaan 60 €/h.

 

· Muut ehdot:

 

· tilojen avain / avaimet luovutetaan ja palautetaan erillisen sopimuksen mukaan.

 

· vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.

 

· tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa vuokra-aikana olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

 

· juhlatilan käytön estävä äkillinen ylivoimainen este kuten laaja vesivahinko, huomattava ilkivalta, tulipalo, myrskytuhot jne. oikeuttavat vuokranantajan perumaan varauksen ennen tilaisuuden alkua eikä vuokranantaja ole korvausvelvollinen tästä aiheutuneista kuluista. Vuokraajalle maksetaan tällöin täysimääräisesti hänen maksamansa vuokrasumma takaisin.

 

· vuokraajan yhteyshenkilöksi ilmoitetun on oltava koko juhlan ajan vuokranantajien tavoitettavissa ja hän vastaa yhdessä vuokraajan kanssa näiden vuokraehtojen noudattamisesta juhlan aikana.

 

· vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat näitä ehtoja.

 

 

 

· Päivitetty 21.8.2022

Mannin Navetta

Mannin Navetta on yksi Liedon vanhimmista navettarakennuksista. Se on rakennettu vuonna 1911. Sen viljasiilo on Liedon toiseksi vanhin, rakennettu vuonna 1948. Rakennus on historiallisesti merkittävä, ei kuitenkaan suojeluskohde.

 

 

Vuokrausehdot

Sijainti

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Ota yhteyttä

050-5247925

anne@rokmanni.fi